Statische asbelasting

De massa van de auto wordt verdeeld over de vooras en de achteras. Als de auto stilstaat is dit in verhouding tot de ligging van het zwaartepunt. We noemen dit “statische asbelasting”. Een auto die zich met een eenparige beweging verplaatst ondervindt ook de statische asbelasting.

Om de statische asbelasting te berekenen is het van belang dat je weet dat de som van de momenten nul is. Door de voorbeeldberekening te volgen leer je hoe je de statische asbelasting bepaalt. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Als we later de dynamische asbelasting gaan berekenen, is dit voorbeeld de meest efficiënte manier.

 

Voorbeeldberekening statische asbelasting 

 

Vraag: bereken met de gegevens uit de afbeelding hierboven de statische asbelasting.

Gebruik hierbij de momentenstelling! Deze luidt: de som van de momenten is nul. F1 x l1 + F2 x l2 = 0

Een rechtsom draaiend moment is + en een linksom draaiend moment is -.

Berekend vanuit de achteras wordt de uitwerking:

 

 

+Fst.voor x 2,7 -17.500 x 1,25 = 0

Fst.voor = (17.500 x 1,25) : 2,7 =  8.102 N

 

 

Fst.achter = 17.500 – 8.102 = 9.398 N.

 

Berekend vanuit de vooras wordt de uitwerking:

- Fst.achter x 2,7 + 17.500 x 1,45 = 0

Fst.achter = (17.500 x 1,45) : 2,7 = 9.398 N.

Fst.voor = 17.500 – 9.398 = 8.102 N.

 

 

 

Oefenopgave 1

Vraag: bereken vanaf de achteras de statische asbelasting voor en achter.

Antwoord: voor: 9121 N; achter: 10.379 N.

 

 

Oefenopgave 2

 

Vraag: bereken vanaf de vooras de statische asbelasting voor en achter.

Antwoord: achter: 9677 N; voor: 10.323 N.

 

 

Oefenopgave 3

 

Vraag: bereken de massa van de auto en daarna de afstand van de ligging van het zwaartepunt achter de vooras.

Antwoord: 1,24 m achter de vooras.

 

Oefenopgave 4

 

Vraag: bereken vanaf de vooras de statische asbelasting voor en achter.

Antwoord: achter: 8861 N; voor: 10.189 N

 

 

Oefenopgave 5

 

Vraag: bereken eerst de toename van de belasting van de opleggerschotel en daarna de toename van asbelasting van de trekker.

Antwoord: trekker voor: 23.333 N; achter: 36.667 N.

 

 

Oefenopgave 6

 

Statische asbelasting op de vooras bedraagt 21.000 N

Statische asbelasting op de achteras bedraagt 9.500 N

De last “c” is 13.000 N.

Wettelijk moet de vooras belasting de minimaal 20% van het totale gewicht zijn(dus +last c).

Vraag: Hoeveel % van het totaalgewicht is de voorasbelasting met de last aan de haak?

Ga de momentenstelling toepassen vanuit het aangegeven “momentencentrum”.

Antwoord: 38,67 %