Rekenen is voor velen iets om te twijfelen aan het nut van een opleiding. Ik hoef toch geen constructeur te worden? Als het defect raakt vervang je het toch gewoon, dus waarom moet ik dit leren? Dit zijn vaak gehoorde opmerkingen. Wat niet vergeten dient te worden is dat door eens een berekening te maken je ineens snapt waarom een onderdeel zo zwaar is uitgevoerd of waarom je het met zorgvuldigheid moet behandelen tijdens monteren.

In dit deel van het menu zijn rekenvoorbeelden, benamingen, grootheden en eenheden van alle onderwerpen van de site te vinden. Er zijn in de artikelen links ondergebracht, zodat je tijdens het lezen van de artikelen naar één van de rekenvoorbeelden kunt gaan.