Als je een band van een personenauto moet oppompen, kijk je eerst hoe hoog de druk in de band moet zijn.

Meestal is dit tussen de 2 en 3 Bar.

In een band van een racefiets is dit al gauw 10 Bar. De maximale hydraulische druk in een stuurbekrachtiging systeem ligt bij 130 Bar. En de hoogste druk die je kunt tegenkomen bij een auto is in het common-railsysteem. Wel 2200 Bar!!! Common-Rail is de brandstofinjectie voor de moderne dieselmotor.

De waarden spreken voor zich, je controleert het systeem of de druk klopt en daar blijft het voor de monteur bij. Maar wat wil 1 Bar druk nu eigenlijk zeggen?

De druk wordt in Pascal uitgedrukt. 1 Pascal (Pa) is een kracht (F) van 1 Newton (N) op een oppervlakte (A) van 1 m2. We schrijven het zo op papier:  1 N/m2. Maar is nu duidelijk wat 1 Bar inhoudt? Ik denk het niet.

1 Bar is een druk van 100.000 Pa (100.000 N/m2.)

1 m2 = 100 cm. x 100 cm. = 10.000 cm2

10 N is 1 kg. (als g = 10 m./s2 wordt genomen).

1 Bar vertegenwoordigt 10.000 kg op één vierkante meter.

Er staat dus op een vlak van 1 cm bij 1 cm 1 kg.

Zo...nu weet je wat 1 Bar betekent!

Als we even terugkomen op het Common-Railsysteem met zijn 2200 Bar, dan mag het duidelijk zijn dat de pomp van dit systeem zeer zwaar is uitgevoerd. Op elke cm2 staat 2200 kg. (220.000 N).

De formule die hoort bij het berekenen van de druk is :

p = druk

F = kracht in Newton

A = oppervlakte in m2