Eenheden omreken module

Het omrekenen van eenheden kun je doen door hier op de link te klikken.

 

 

“Grootheid, eenheid, afkorting”


In de techniek gebruikt men veel benamingen om aan te duiden wat ermee wordt bedoeld. Een ander woord voor benamingen zijn grootheden. Bijvoorbeeld afstand, snelheid, kracht enz. De grootheid wordt in een formule met een letter afgekort. Daar staat een getal bij en geeft aan hoeveel ervan is. Bij elke grootheid hoort een basiseenheid. Bijvoorbeeld meter of meter per seconde. Onder de tekst zie je een tabel van veel gebruikte grootheden.


Voorbeeld: De grootheid “afstand” (afgekort in de formule met de letter “s”) heeft de basiseenheid “meter” (afgekort m). Uiteraard kun je de afstand in centimeters plaatsen, maar wanneer er moet worden gerekend is het beste de basiseenheid aan te houden.


Wanneer er over de grootheid snelheid wordt gesproken, zegt men dat bijvoorbeeld de Pagani Zonda R een topsnelheid heeft van 344 km./uur. De grootheid "snelheid" wordt aangeduid met de kleine letter v.  Moet er in de techniek worden gerekend, gebeurt dit niet in km./uur maar in de basiseenheid “meters per seconde”, afgekort m/s.


Het omrekenen gaat als volgt:
1 km. vertegenwoordigt 1000 meter en 1 uur bevat 3600 seconden. Moet de snelheid van de Pagani Zonda R worden omgerekend, dan rijdt de auto 344.000 meter binnen 3600 seconden.
In m/s. is dit: 344.000/3600=95,56 m/s.
km/uur. kan worden gedeeld door 3,6 om van km./uur naar m/s. om te rekenen.
Immers 1000/3600 komt overeen met 1/3,6. Delen door 3,6 dus!

 

Letter in formule, grootheid en eenheid 

 letter in formule  grootheid eenheid  afkorting
a versnelling/vertraging meter/sec2. m./ sec.2

A

oppervlakte vierkante meter m2

Cw

luchtweerstandcoëfficiënt (getal onder 1) bijv. 0,29  

D (diameter)

grote diameter        meter m.

d (diameter)

kleine diameter meter m.

f (factor)

coefficient (factor) getal  

f

frequentie Hertz Hz.

F (force)

kracht (force) Newton N.

Ekinetisch (energy)

kinetische energie (zie W) Joule J

G        

gewicht Newton N.

g (gravitation)         

gravitatieversnelling meter/sec2. m./ sec2.

i          

overbrengingsverhouding (vertraging boven 1)  

m (massa)        

massa kilogram kg.

n         

toerental omwentelingen/minuut omw./min.

p (pressure)         

druk pascal N/ m2

P (power)        

vermogen Watt W

q         

stuwdruk    

R (radius)        

grote straal (radius) meter m.

r (radius)         

kleine straal meter m.

s         

afgelegde weg meter m.

t (tijd)          

tijd seconde sec.

M (moment) of T (torque)        

koppel Newtonmeter Nm.

v (velocity)         

omtreksnelheid meter/seconde m./s.

V (volume)         

volume kubieke meter m3

W (work)        

arbeid (zie Ek) Joule J

z         

aantal vlakken bij koppelingsplaten of het aantal tanden van tandwielen    

ω (Gr. letter omega)        

hoeksnelheid radialen/seconden rad./sec.
 η (Gr. letter eta)          rendement getal onder 1, of in %en  
 μ (Gr. letter mu)                                          wrijvingscoëfficiënt (afhankelijk van materiaal)  
 ρ (Gr. letter rho)          soortelijke massa (dichtheid) bijv. van lucht   kg./m3

φ (Gr. kleine letter phi)                                     

rotatiefactor (om te versnellen) getal  

Φ(Gr. hoofdletter phi)

volumestroom kubieke meter per seconde m3/sec.

 

Formules van A tot Z

Loading...

 

Formule aan elkaar gelijkstellen en omzetten "centrifugaalkracht versus wrijvingskracht"

Loading...